Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... wat is een hypotheek? betekenis van een hypotheek

Wat is een hypotheek?

In de volksmond gebruiken wij het begrip hypotheek als lening op een huis of woning. Beter is te spreken over een hypothecaire lening.

Een hypotheek als zodanig is echter een zekerheidsrecht en is gekoppeld aan een lening: De geldverschaffer (de bank) verkrijgt bij een hypotheek het huis of woning als hypothecair onderpand op deze lening. Onder bepaalde condities kan de geldverschaffer het zekerheidsrecht uitwinnen, met name als de geldnemer in gebreke blijft met de betaling van rente en/of aflossingen op deze lening.

De geldverstrekker (bank) is hypotheeknemer, de geldnemer (eigenaar woning) is hypotheekgever. Zolang de geldnemer aan haar verplichtingen voldoet, heeft de bank geen recht haar zekerheid uit te winnen.

'Ik neem een hypotheek' is dus eigenlijk ik neem een lening en geef een hypotheek.

'Het huis is van de bank' is een veel gebruikte term, Daarmee bedoelt men dat er een forse lening op het huis is afgesloten of nog resteert. Voor de goede orde: U, de koper bent de eigenaar en draagt de volledige economische en juridische verantwoordelijkheid over uw eigendom. De hypotheeknemer, de bank, heeft slechts een zekerheidsrecht waarmee zij de mogelijkheid heeft terugbetaling op haar lening die aan u is verschaft, zekerder te stellen.

betekenis hypotheek

meer over hypotheek:

hypotheken algemeen