Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... eenmalig aftrekbare kosten eigen woning, hypotheek en kosten van financiering, de belastingdienst helpt een handje mee.

Eenmalig aftrekbare kosten eigen woning

De eenmalig aftrekbare kosten eigen woning betreffen de kosten die gemoeid zijn met het financieren of verkrijgen van een hypotheek van uw eigen, nieuwe woning.
Alleen aftrekbaar zijn de kosten die direct te maken hebben met het verkrijgen van de financiering:

 1. notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte (dus niet de kosten overdrachtsakte)
 2. afsluitprovisie en kosten van de hypotheek met een maximum van 1,5% van de schuld en bovendien maximaal tot € 3.630 (IB 2008), indien u meer betaald heeft mag het restant over de resterende looptijd in jaarlijks in gelijke delen worden afgetrokken
 3. de taxatiekosten voor zover dat voor de financiering noodzakelijk is.
 4. de bemiddelingskosten voor het verkrijgen van financiering en/of de aanvraag voor een NHG. (meer NHG)
 5. Verschillende eenmalig rente kosten (let op het woord rente):
  - bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst is gesloten
  - rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
  - rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, de verbouwing of het onderhoud van uw woning, bijvoorbeeld notariskosten
  - betaalde boeterente of oversluitkosten
  - rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met het aangaan van de lening voor de koop van uw woning, bijvoorbeeld voor afsluitprovisie

Niet aftrekbaar zijn de kosten van een bankgarantie, die door sommigen als kosten van financiering worden gezien.

Veelal zullen deze eenmalige kosten en ook de andere eenmalige kosten meegefinancierd worden in de een (nieuwe) hypotheeklening. Voor wat betreft een deel van de bovenstaande kosten is de (toekomstige) rente niet aftrekbaar in box 1. Bovendien mag dit alleen voor de eerste woning. In andere gevallen mag u de rente over de meegefinancierde financieringskosten niet aftrekken.

exact overzicht volgt.

eenmalige aftrekbare kosten

belastingvoordeel hypotheek, belastingaftrek

» overzicht