Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... eigenwoningforfait is de bijtelling van uw eigen woning als hoofdverblijf over uw belastbaar inkomen

Eigenwoningforfait: bijtelpost eigen woning

Bij de eigen woning die uw hoofdverblijf is, moet u een bedrag bij uw inkomen in box 1 tellen, een bijtel post dus. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) wordt vastgesteld door de gemeente. Het tarief eigenwoningforfait is meestal 0,55% van de WOZ-waarde.

Heeft u een woning voor een deel van het jaar dan telt u ook dit deel als eigenwoningforfait over deze woning.

Zijn uw aftrekbare (rente) kosten eigen woning lager dan het eigenwoningforfait dan hoeft u dat verschil niet te betalen. U betaalt per saldo geen belasting over de eigen woning.

Heeft u geen aftrekbare kosten meer dan heeft u dus ook geen eigenwoningforfait.

eigenwoningforfait

belastingvoordeel hypotheek, belastingaftrek

» overzicht