Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... eigenwoningschuld en eigenwoningreserve zijn fiscale begrippen. Verwar de eigenwoningschuld niet met hypotheek. U komt zeer waarschijnlijk bekocht uit

eigenwoningschuld - eigenwoningreserve

de eigenwoningschuld en eigenwoningreserve zijn twee belangrijke fiscale begrippen die te maken hebben met de renteaftrek op uw hypotheek van uw eigen woning.

De eigenwoningschuld

Dit fiscaal begrip en dient niet verward te worden met het begrip hypotheek. De eigenwoningschuld is het totaal aan schulden op uw eigen woning waarvoor renteaftre mogelijk is.  De bijleenregeling heeft invloed op de omvang van de fiscale eigenwoningschuld en derhalve de mogelijkheid van aftrek van hypotheekrente.

De eigenwoningreserve

Naast een eigenwoningschuld is sprake van een eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor u geen eigenwoningschuld mag aangaan. De eigenwoonreserve is persoonlijk en geldt voor partners afzonderlijk.

Op de eigenwoningschuld resp. eigenwoningreserve is de bijleenregeling van toepassing.

De eigenwoningreserve ontstaat als u bij een oude woning bij verkoop een overwaarde realiseert (kort samengevat: de verkoopwaarde (na aftrek van verkoopkosten) -/- eigenwoningschuld verkochte woning.
Als u al een eigenwoningreserve heeft, voegt u de overwaarde hieraan toe (eerdere opbrengsten). Als u nog geen eigenwoningreserve heeft, is de eigenwoningreserve gelijk aan de overwaarde (bijvoorbeeld eerste huis).

voorbeeld berekening eigenwoningschuld en aftrekbare rente:

  • uw (eerste) huis verkoopt u met een overwaarde van € 45.000,-
  • uw eigenwoningreserve is op dat moment € 45.000,- (eerder had u nog geen eigenwoningreserve)
  • U koopt nu een woning van € 245.000,- (inclusief aankoopkosten)
  • Uw eigenwoningschuld mag dan zijn: € 245.000,- -/- € 45.000 = € 200.000,-
  • U leent op uw nieuwe woning via een hypotheek: € 235.000,-, en de rente hierop bedraagt € 12.925,- per jaar. De aftrekbare rente bedraagt dan: 200.000/235.000 * € 12.925,- = € 11.000,-

De eigenwoningreserve vervalt na 5 jaar. Is uw eigenwoningreserve uit meerdere verkopen opgebouwd, dan vervalt elk deel afzonderlijk na 5 jaar. De eigenwoningreserve vervalt ook als u overlijdt. Heeft u al 5 jaar geen woning in box 1 dan kunt u een nieuwe hypotheek (voor zover geleend op eigen nieuwe woning) weer geheel onder de eigenwoningschuld en is volledige aftrek mogelijk.

eigenwoningschuld - eigenwoningreserve

belastingvoordeel hypotheek, belastingaftrek

» overzicht