Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... de KEW-clausule: belastingvriendelijk sparen op uw woning onder stringente condities: let voor de uitkeringstermijn goed op uw KEW-polis bij oversluiten van uw hypotheek!

De KEW-clausule

De KEW-clausule staat voor Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) en bepaalt of uitkering onbelast is en het is zeer belangrijk dat de KEW clausule van toepassing is voor uw hypotheekpolis of dat u de regels volgt.

De KEW-clausule is belangrijk omdat u hiermee onbelast kunt sparen in box 1 om uw hypotheek af te lossen. Alleen onder strikte voorwaarden kunt u van dit belastingvoordeel genieten anders is de uitkering belast en houdt u minder over dan waarop u gerekend heeft.

De belangrijkste voorwaarden van de KEW spaarclausule:

  1. Er moet minimaal 15 jaar - aaneengesloten - premie betaald worden om te sparen (of beleggen). De premie mag variabel zijn maar de bandbreedte is maximaal 1: 10. De laagste premie is altijd minimaal 1/10 van de hoogste premie
  2. De uitkering wordt gebruikt om de eigen woningschuld af te lossen.
  3. De polis staat op naam van persoon die eigen woning heeft als hoofdverblijf.
  4. De verzekering geeft recht bij eenmalige uitkering bij leven en/of overlijden
  5. Looptijd polis is maximaal 30 jaar.

De vrijstelling van de uitkering is nooit hoger dan de eigenwoningschuld!

De eigenwoningschuld is een fiscaal begrip en is niet noodzakelijk en zeer waarschijnlijk gelijk aan de hypotheekschuld.

De 30-jaars termijn is van toepassing.

Het venijn bij oversluiten van een  hypotheek:

Sluit u uw hypotheek over dan wordt ook vaak de bestaande KEW-polis afgekocht en een nieuwe afgesloten. En hier zit zeer mogelijk venijn!

Stel dat de hypotheek inclusief KEW-polis opnieuw wordt afgesloten voor 30 jaar. Welnu, de eerste afkoop van de KEW-polis voldoet niet aan de KEW-vereisten (minder dan 15 jaar) en is dus belast voor zover de opbrengst de ingelegde premies overstijgt (de eerste jaren is die kans niet groot).

Vervolgens keert de nieuwe KEW polis over 30 jaar uit, maar dan is de eigenwoningschuld fiscaal gezien inmiddels nul (de woning zit in box 3) want voor de 30-jaars termijn goldt de oorspronkekijke ingangsdatum van de hypotheek. Dus kan er ook niet afgelost worden op de eigenwoningschuld (wel op de hypotheek, maar niet fiscaal op eigenwoningschuld) en dus is de uitkering minus de ingelegde premies belast. U zit dan met een flink gat en kunt uw hypotheek niet aflossen.

U moet de polis dus eerder afkopen  en aanwenden voor de eigenwoningschuld, maar als u eerder afkoopt is ook de opbrengst lager, de KEW-polis was immers gebaseerd op 30 jaar.

Er is nog veel onduidelijkheid hoe de fiscus deze mismatch gaat behandelen. Formeel gezien spreekt zij over eigenwoningschuld en zal zij zeer waarschijnlijk dit principe volgen. De eerste zaken spelen pas in 2031 dus er is nog wat tijd.

Het gaat zeer waarschijnlijk om veel polissen die zijn overgesloten en weer zijn opgerekt in tijd, en of de polishouder van een mogelijke problematiek die kan optreden door de hypotheekadviseur op de hoogte is gesteld is maar zeer de vraag.

Als consument dient u zich er goed van te vergewissen dat er rond KEW bij oversluiten tot problemen kan leiden en als uw hypotheekadviseur dit niet aanhaalt en u daar niet op wijst heeft u een slechte hypotheekadviseur.
U bent mogelijk het kind van de rekening en uw hypotheekadviseur is tegen die tijd waarschijnlijk allang met pensioen.

 

KEW - kapitaalsverzekering eigen woning

belastingvoordeel hypotheek, belastingaftrek

» overzicht