Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... de overdrachtsbelasting bij koop van bestaande woning of huis: 6% over de waarde van deze onroerende zaak naar de staat, ontroerend of ...?

De overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting eigen woning: u dient overdrachtsbelasting betalen, als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen (voor zover in die zich in Nederland bevinden). Als u een bestaand huis of woning koopt bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6%.

Overdrachtsbelasting is niet van toepassing op:

  • nieuwe woningen of huizen, de zogenaamde vrij op naam woningen en huizen.
  • als u eigendom verwerft door trouwen of geregistreerd partnerschap.
  • als u gaat scheiden en en gemeenschap van goederen was gehuwd.
  • als u onroerende zaken erft
  • samen met andere erfgenamen de erfenis zo verdeelt dat de onroerende zaken op 1 naam komen te staan
  • u bouwt op een onroerende zaak in eigendom

hetzelfde geldt voor aandelen in onroerende zaaklichamen, rechten op opstal, erfpacht.

De overdrachtsbelasting is een fors kostenverhogende belasting: 6% over de koopsom van de onroerende zaak. Voor bepaalde uitzonderingen is er vrijstelling te verkrijgen.

De overdrachtsbelasting geldt alleen over onroerende zaken. Heeft u ook inventaris gekocht zoals bijvoorbeeld gordijnen, meubilair e.d. dan dient u de waarde hierover buiten beschouwing te laten en af te trekken van de koopsom.

In het koopcontract wordt meestal melding gemaakt van roerende zaken die worden overgenomen. Tevens komen koper en verkoper hierover een prijs overeen. De notaris zal de koopsom van de onroerende zaak als zodanig corrigeren en namens koper de overdrachtsbelasting voldoen.

De verantwoordelijkheid voor het waarde-aspect van de roerende zaken ligt bij de koper en de fiscus is gerechtigd nadere vragen te stellen omtrent de inhoud en de toegekende waarde van en aan de roerende zaken.

Als u binnen 6 maanden het huis of de woning weer verkoopt dan kunt u de betaalde overdrachtsbelasting weer terugvorderen.

 

overdrachtsbelasting

belastingvoordeel hypotheek, belastingaftrek

» overzicht