Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... de NHG levert u een korting op de rente van uw hypotheek, voordelige hypotheek. Verbouwen met de NHG, uw hele hypotheek onder NHG?

NHG - Nationale Hypotheek Garantie

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een garantie waarvoor een (aspirant) huiseigenaar in aanmerking kan komen bij het afsluiten van een lening voor het kopen of verbouwen van een woning. 

De NHG geeft bescherming aan de hypothecaire lening verstrekker, de bank, maar ook aan de huiseigenaar . Mocht een huiseigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen (bijvoorbeeld door ontslag, overlijden partner) en de bank zou overgaan tot verkoop van huis of woning dan is de bank gedekt dat een eventuele restantschuld op de hypotheek door het Waarborgfonds (verstrekker van de NHG) alsnog aan de bank voldaan wordt. De huiseigenaar blijft niet zitten met een restant schuld op de hypotheek.

Met het afsluiten van een NHG neemt het afbetalingsrisico voor een bank af. De bank rekent daarom een lagere hypotheekrente voor uw hypotheek. In de regel is dit enige tienden procenten wat op kan lopen tot 0,6% in vergelijk met eenzelfde hypotheek zonder NHG.

voordelen van een NHG

 1. lagere hypotheekrente en daarmee rentekosten en maandlast van uw eigen woning
 2. mocht de verkoopopbrengst onder het (restant) van de hypotheek-lening komen dan blijft u niet zitten met een restant schuld

voorwaarden & beoordelingscriteria voor de NHG (aankoop woning met eventuele verbouwing)

Allereerst: de woning geldt als hoofdverblijf en is mogelijk voor alle soorten woonhuizen, voor appartementen, woonwagens (lager bedrag) en woonwagenstandplaatsen (lager bedrag), maar niet voor recreatiewoningen, woonboten of stacaravans, ook niet voor garages.

 1. Het hypotheekbedrag bij een NHG mag maximaal € 350.000,- bedragen (najaar 2009). De bijkomende kosten in geval van koop van woning mogen meegefinancierd worden tot een maximum van 12% (8% nieuwbouwwoning) van de koopsom (de koopsom met eventuele verbouwingskosten mogen niet meer bedragen dan € 312.500,-; voor een nieuwbouwwoning € 324.074,-)
 2. Een eventueel aflossingsvrij deel op de hypotheek mag maximaal 50% bedragen van de waarde van de woning (het leenbedrag voor een eventuele verbouwing mag u meerekenen en aanmerken als waardevermeerdering)
 3. Er dient een taxatierapport te zijn door een 'erkend' taxateur en die mag niet ouder zijn dan 12 maanden dan het moment van offreren van de lening.
 4. In sommige gevallen dient een bouwkundig rapport opgesteld te worden indien er sprake is van achterstallig onderhoud blijkend uit taxatierapport.
 5. De omvang van de hypotheek lening is verantwoord ten opzichte van uw inkomen (en situatie). Een inkomenstoets vindt plaats.
 6. Toetsing BKR. Zowel om te beoordelen of er andere financiële verplichtingen staan geregistreerd op uw naam, als wel om te beoordelen of u betalingsproblemen heeft (of heeft gehad).
 7. Toets op identiteit en verblijfsvergunning

voorwaarden & beoordelingscriteria voor de NHG (verbouwing)

Voor kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld een verbouwing) geldt een bovengrens van de hypotheek van € 265.000,-. Bij nieuwkoop (zie boven), maar ook als u al eigenaar bent met een lopende hypotheek kunt u over de financiering van de verbouwing een NHG aanvragen.

 1. De kosten voor verbouwing of kwaliteitsverbetering moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport of een door uzelf opgemaakte specificatie.
 2. Het totaalbedrag van de bestaande lening plus de nieuwe lening (inclusief overige kosten waaronder notariskosten, afsluitprovisie en de kosten ten behoeve van verbouwing of kwaliteitsverbetering) mag nooit hoger zijn dan € 265.000,-
 3. Depotverplichting: Als de totale kosten van de verbouwing of kwaliteitsverbetering meer dan € 2.500,- bedragen, wordt het volledige bedrag in depot (bewaring) gehouden door de geldverstrekker. Zodra u door middel van facturen kunt aantonen dat de verbouwing of kwaliteitsverbetering( gedeeltelijk) is uitgevoerd, betaalt de  geldverstrekker dit bedrag (gedeeltelijk) uit.

Een verbouwing of verbetering voor de NHG heeft een ruime definitie.
Voor energiebesparende voorzieningen geldt bovendien dat een extra hypotheeklening tot een bedrag van € 6.500,- niet meegenomen wordt in een inkomenstoets. Hier staan immers maandelijkse besparingen in uitgaven tegenover.

Heeft u al een hypotheek dan kunt u uw hypotheek eventueel oversluiten en verhogen met de verbouwing of een tweede hypotheek afsluiten. De NHG korting over de oude hypotheek is een onderhandeling tussen u en de hypotheekverschaffer. Het waarborgfonds staat hier buiten. Dat geldt zowiezo over de korting in de opslag van de bank of hypotheekverstrekker.

aanvragen NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kunt u aanvragen via de hypotheekverschaffer of intermediair.

meer informatie over de NHG

Meer informatie vindt u op de site van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (www.nhg.nl)

NHG, korting op hypotheekrente

NHG: voordelige hypotheek