Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

...de AFM houdt toezicht op financieel dienstverleners waaronder ook de hypotheekadviseurs en hypotheekaanbieders en hypotheekadviesburo's.

AFM toezicht op hypotheekadviseurs

De AFM houdt vanuit verschillende hoedanigheden toezicht op aanbieders, adviseurs en bemiddelaars van hypotheken en financieel dienstverleners.

In het algemeen is het toezicht van de AFM gericht op zaken als betrouwbaarheid, integriteit, vakkundigheid van bestuurders en daarnaast ook gericht op transparantie, voorlichting, dossiervorming, werkwijzen, procedures en productinformatie (bijvoorbeeld de 'financiële bijsluiter' van de betreffende organisaties en producten zelf. Oorspronkelijk richtte de AFM zich meer op effectenhandelingen, nu is haar toezicht uitgebreid naar financiële dienstverleners in brede zin, maar ook accountantsorganisaties behoren inmiddels tot het toezichtsgebied van de AFM.

De AFM geeft een vergunning af en houdt toezicht op het gedrag van de hypotheekaanbieder of hypotheekadviseur of financieel dienstverlener.

Het lastige is dat een AFM vergunning uiteindelijk weinig zegt of een aanbieder wel of niet betrouwbaar is of goede adviezen geeft.

Wel is het zo dat bij de AFM o.a. klachten over hypotheekadviseurs kunnen worden gemeld, waarna de AFM evenueel kan besluiten onderzoek te laten uitvoeren en de vergunning kan intrekken.

Het AFM kan u vertellen of een financiële dienstverlener:

  • Een vergunning nodig heeft;
  • Aan welke eisen de dienstverlener moet voldoen voor een vergunning;
  • Een bepaalde aanbieder een vergunning heeft;
  • Een aanbieder een goedgekeurd prospectus heeft;
  • Een aanbieder op een waarschuwingslijst staat.

Veel financiële dienstverleners staan niet op de lijst, maar ook niet op de waarschuwingslijst en zijn dus in feite onbekend. Afhankelijk van de rol is een vergunning vereist. Indien een aanbieder geen vergunning heeft, wil dat ook nog niet zeggen dat een aanbieder frauduleus of een slechte aanbieder is van financiële diensten.

Er zijn verschillende registers voor verschillende financieel dienstverleners. De AFM heeft het onderwerp hypotheken nadrukkelijk op de agenda geplaatst, waarbij zij ook meer inhoudelijk kijkt naar de hypotheekproducten.

toezicht hypotheekadviseurs en financiele dienstverleners