Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

De eurobor-rente: vaak uitgangspunt bij variabele rente hypotheken.

De Euribor rente

Euribor wordt vaak als uitgangspunt gehanteerd bij variabele rente hypotheken. Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. De Euribor is de rente waartegen de Europese banken geldleningen in euro's tegen elkaar verstrekken. De Euribor wordt dagelijks vastgesteld in is afhankelijk van de algemene economische omstandigheden (economische groei, inflatie, risico etc). De voorloper van de Euribor is de Aibor de Amsterdam interBank offered rate - het rentepercentage dat de Nederlandse banken elkaar berekenden.

De Euribor rente sinds haar 'ontstaan':

De 12-maands Euribor tarieven in historisch perspectief
12-maands Euribor in historisch perspectief

 

De Euribor wordt sinds 1999 gehanteerd en wordt als basis gehanteerd voor allerlei leningen, zowel aan bedrijven als aan particulieren waaronder hypotheekleningen. Banken hanteren voor hun leningen aan derden met een variabel rentetarief met een basisrente (die vaak weer afgeleid is van de  Euribor) + een opslag principe.

Bij een hypotheek is het zeer belangrijk te bepalen hoe de opslag is gedefinieerd. Soms en bij nieuwe hypotheken sinds het uitbreken van de kredietcrisis is de opslag aanmerkelijk verhoogd en ook de mate waarin de bank haar eigen opslagstructuur en daarmee hoogte (min of meer naar willekeur) kan bepalen.

Hoewel de Euribor tarieven eind 2009 inmiddels weer historisch laag zijn (na flink hoge Euribor tarieven net na het uitbreken van de kredietcrisis) zijn de variabele rentetarieven op hypotheken dit zeker niet! Banken hebben hun marges aanmerkelijk opgeschroefd. Ondanks de zeer lage Euribor tarieven op dit moment, ziet u dit niet bij de variabele hypotheekrente terugkomen. De opslagmarge van de banken zijn enorm verhoogd!

Dit lijkt weer op een overreactie, het rentemarge bedrijf van een bank stond al enige jaren onder druk. Het lijkt of men nu de slag wil inhalen onder de titel dat de kosten zijn opgelopen. Dit was zo, maar thans is de Euribor wel heel erg laag.

Hypotheekleningen die enige jaren geleden met variabele rente zijn afgesloten hebben vaak nog een heel beperkte absolute opslag in rentepunten. Deze hypotheekhouders zijn spekkopers, sinds 2009 zijn de marges van nieuwe hypotheken met variabele rente flink gesteken, ook die van een eventuele absolute opslag.

 

de Euribor