Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

...  de laagste hypotheekrente: laagste rente, laagste lasten? Beoordeel een hypotheekofferte op zijn totaal inclusief bijkomende verzekeringen en produkten!

laagste rente - laagste hypotheekrente

De laagste hypotheekrente is de variabele hypotheekrente.

Hypotheekaanbieders adverteren intensief met de laagste hypotheekrente om in contact te komen met (potentiële) hypotheek-klanten en binnen te halen.

Er is natuurlijk niets op tegen dat u uw licht op doet van wat er in de hypothekenmarkt zoal wordt aangeboden tegen de laagste rente. Besef wel dat er verdiend moet worden; een juist oordeel is slechts te baseren op de totale aanbieding en de hypotheekofferte.

Een deel van de lage rente is slechts te verklaren door de lage kosten die de specifieke hypotheekaanbieder maakt (internet, hypothekenfabriek, minder face-to-face service) of de bereidheid tot lagere marge. Ook de hypotheekaanbieder zal zijn hypotheken moeten financieren!

Hypotheekaanbieders met de laagste hypotheekrente hebben de neiging de hypotheek op te tuigen met verzekeringen en andere producten waardoor de totale kosten en lasten toch weer hoger uitvallen. De 'laagste rente' betaalt u dan dubbel en dwars terug!

Wilt u ingaan op een laagste hypotheekrente aanbod kijk dan goed naar:

  1. de totaal-offerte inclusief bijkomende verzekerignen en produkten
  2. de voorwaarden (hoe flexibel bent u?)
  3. hoe de vaststelling van de ('laagste') variabele rente is gedefinieerd:
    hoe lang betaalt u deze rente en daarna?

Besef ook het absolute belang: op een lening van € 200.000 maakt een renteverschil van 0,25% op jaarbasis € 500 uit, netto - afh. van inkomen  - circa € 25 per maand. Het verschil in de laagste rente betaalt maandelijks al weer  snel weer aan provisies, fees en andere zaken van verzekeringen, spaarproducten.

De laagste hypotheekrente levert vaak niet de laagste lasten!

de laagste hypotheekrente: laagste rente, laagste lasten?