Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

beleggingshypotheek - sparen door te beleggen hypotheek

De beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek gecombineerd met vermogensopbouw waar u maandelijks of periodiek geld inlegt om te beleggen en zo te profiteren van vermogensopbouw, en waaruit de hypotheek te zijner tijd afgelost kan worden.

Varianten beleggingshypotheek:

  1. De kapitaalverzekering (met levensverzekering).
    Deze vorm wordt ook wel een beleggingsverzekering hypotheek of levenhypotheek genoemd en bevat dus zowel een spaar- (beleg) als een verzekeringscomponent - bijvoorbeeld aflossing hypotheek of deeluitkering hierop bij overlijden - . Binnen de verzekering wordt kapitaal opgebouwd door het doen van beleggingen, meestal een een of meer huisfondsen van de verzekeraar. Het kapitaal dat u opbouwt in de beleggingsverzekeringshypotheek is voor u niet beschikbaar. De bank verkrijgt de uitkering ter (deel) aflossing op de hypothecaire lening. Opbouw van de beleggingsportefeuille is uitbesteed.
  2. Het verpand effectendepot. Een toepasselijker naam voor deze beleggingshypotheek is de effectenhypotheek. Bijvoorbeeld een beleggingsrekening zijn of een effectenportefeuille door u zelf opgebouwde portefeuille is geblokkeerd. U kunt hier bijvoorbeeld zelf een portefeuille opbouwen.

Het kenmerkende van een beleggingshypotheek is dat u geld belegd (of laat beleggen) om vermogen op te bouwen. Bij een beleggingshypotheek staan de rendementen op uw inleg niet vast. Als u beleggingshypotheek een kapitaalsverzekering bevat dan spreken over een beleggingsverzekeringshypotheek of een levenhypotheek

Voordelen van de beleggingshypotheek algemeen:

  1. Maximale aftrekmogelijkheid van de betaalde hypotheekrente
  2. Vaste maandlasten
  3. U kunt soms invloed uitoefenen op het beleggingsstrategie en rendement (keuze in instrumenten & risico profiel)

Nadelen van de beleggingshypotheek algmeen:

  1. Beleggen is vooral timen; het moment van uw hypotheekaanvraag (en de aflossing hierop) heeft zeer waarschijnlijk een ander timingsmoment. Met name bij een effectenhypotheek, waar vaak eenmalig een portefeuille wordt ingebracht kan een verkeerde timing hebben.
  2. Onzekerheid over het opgebouwde kapitaal
  3. Invloed van nieuws en financiële beurs-wereld op uw gemoedstoestand. U belegt immers ook, zij het misschien niet zelf.

Een beleggingshypotheek zonder verzekeringscomponent (de effectenhypotheek) goedkoper, maar u mist dan ook uitkering bij overlijden of een garantiestelling en door de vaak eenmalige inleg kan uw rendement tegenvallen omdat u op een slecht moment (hoog) de portefeuille heeft ingebracht. Indien u niet beschikt over een effectenportefeuille dan zou een dergelijke portefeuille ook meegefinancierd kunnen worden, maar dan heeft u een goed inkomen nodig. De financieringsrente over effectenportefeuille is niet aftrekbaar.

beleggingshypotheek