Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

depothypotheek - hypotheek met depot

Depothypotheek - hypotheek met depot

Een depothypotheek is een combinatie van een spaar, beleggingsverkeringshypotheek en het ter beschikking stellen van een gelddepot. In principe dient u eigen geld te hebben.

Bij een depot hypotheek worden de premies voor verzekering en spaar/beleggingsdeel van het depot geïncasseerd. Zo heeft u lagere - zichtbare - maandlasten. Een depothypotheek is natuurlijk een koekje van eigen deeg; het depot zit gewoon in box 3, zet zoals spaargeld wat u niet in depot brengt. 

De depothypotheek is volledig fiscaal gedreven en is gericht op het maximeren van de hypothecaire lening (voor zover binnen de grenzen mogelijk is), waardoor maximale renteaftrek mogelijk is en en de andere kant de beschikbare gelden in te zetten om uiteindelijk vermogensopbouw te creëren en uw maandelijkse last te beperken. Voor de rest is het overzicht van de maandlast dat u van de adviseur of bank toch min of meer bedrog. 

Het kan natuurlijk zijn dat uw inkomen in de toekomst drastisch gaat stijgen en dat u erop rekent dat de hogere last in de toekomst (als uw depot is opgesnoept) goed te dragen is. U loopt dan vooruit op toekomstig inkomen.

Op de depotrekening zelf ontvangt u in het algemeen rente die wat hoger is dan de reguliere rente, maar ook weer lager dan de hypotheekrente.

voordelen depothypotheek:

  1. extra hoge hypotheek mogelijk, en dito meer aftrekbare rentelasten
  2. ogenschijnlijk (tijdelijk) lagere maandlasten
  3. tja?

nadelen depothypotheek:

  1. uw gespaarde geld (geld in depot) is niet meer beschikbaar
  2. uw neemt een hogere hypotheek, hopende dat het rendement dat via het depot gegenereerd wordt veel meer oplevert.
  3. U legt uiteindelijk meer in: de niet fiscale 'kosten' nemen toe. Het rendementsrisico ligt bij u. De hypotheekverschaffer/verzekeraar en tussenpersoon verdienen meer.
  4. U maandlasten stijgen (fors) als het depot de bodem heeft bereikt.

Ons inziens is een depothypotheek net iets teveel vanuit het aanbod (bank, verzekeraar, tussenpersoon beredeneerd).

Een depot hypotheek is niet hetzelfde als een verbouwingsdepot hypotheek. Die laatste heeft te maken met een depot speciek voor bekostiging van verbouwing of woningverbetering.

depothypotheek