Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

effecten hypotheek - effectenhypotheek: beleggingshypotheek

De effectenhypotheek

Een effectenhypotheek is een bijzondere vorm van een beleggingshypotheek, een aflossingsvrije hypotheek waarbij u vermogen opbouwt via een effectenportefeuille die u of inbrengt of stort een beleggingsfonds. De waardestijging van de effectenportefeuille gebruikt u t.z.t. om uw effectenhypotheek (ten dele) af te lossen.

Het principe van een effectenhypotheek is dat u ervan uitgaat dat het rendement over uw belegging (veel) hoger is dan de rente die u betaalt bij de financiering van deze portefeuille. Dit hoeft echter niet het geval te zijn en met de recente historie had u blij kunnen zijn dat de inleg na 10 jaar nog had. Als u vol belegd was geweest in aandelen was de kans op verlies aanmerkelijk geweest. Van groei was geen sprake, laat staan dat u uw vermogensdoel voor de aflossing van de effectenhypotheek enigszins behaalt.

Het effectendepot is dikwijls ook hypothekeerd, maar dat hoeft niet altijd. Dat is afhankelijk van de financieringsomvang in relatie tot het onderpand (de woning) en uw inkomen en de beoordeling van het risico door de bank.

voordelen effectenhypotheek

  1. Maximale renteaftrek (u lost tijdens de lening niets af) voor zover dit alleen de rente over de woning betreft.
  2. Vermogensopbouw door (eenmalige) inleg. Hiermee beperkt u de maandlast (voorzover de effectenporteuille niet beleend is).
  3. beleggen kan een hoger rendement opleveren t.o.v. sparen.
  4. indien de effectenportefeuille niet gehypothekeerd is: vrije beschikking hierover en ook voor andere doeleinden inzetbaar.

nadelen effectenhypotheek

  1. Het daadwerkelijke rendement en uit eindelijke vermogen kan fors afwijken van het verwachte rendement. De omvang van de spaarpot is daarmee niet zeker.
  2. Als u belegt door te lenen loopt u extra risico. Uw beleggingsrendement kan tegenvallen, maar daarnaast moet u ook rente betalen.
  3. Met name bij een eenmalige inleg kan zicht de situatie voordoen dat u op een 'hoogtepunt' instapt en u al snel met een mogelijk langdurig verlies komt te zitten.
  4. Het vermogen van de effectenportefeuille behoort tot box 3 en is daarmee jaarlijks belast met 1,2% (over de gemiddelde omvang).

Een effectenhypotheek is niet geheel fiscaal optimaal, maar heeft wel meer vrijheidsmogelijkheden. Een effectenhypotheek is meer geschikt voor de hogere inkomens.

effecten hypotheek