Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

Aflossingsvrije hypotheek wordt beperkt. Vanaf 1 augustus 2011 mag voor nieuw afsloten hypotheken het aflossingvrije deel nog maar maximaal 50% van de waarde van de woning bedragen.

Aflossingsvrije hypotheek wordt beperkt

De banken en verzekeraars hebben een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen afgegeven die gesteund wordt door de AFM, minister De Jager en de Consumentenbond. Daarmee komt een eind aan onduidelijkheden over overfinanciering.

Eerder was al ingezet op beperking van de hypotheek tot 110% van de woningwaarde. Die 110% is min of meer gebaseerd op de aanschafwaarde van de woning, waarbij de bijkomende kosten en de overdrachtsbelasting meegefinancierd kunnen worden. Bij elkaar al snel 8-10% van de koopsom.

Nu wordt ook nog eens in de Gedragscode opgenomen dat maximaal 50% van de woningwaarde gefinancieerd mag worden met een aflossingsvrije hypotheek, voor hypotheken afgesloten na 1 augustus 2011. De diverse belangenorganisaties kunnen zich hierin vinden.

Verder worden een aantal regels stricter gehanteerd zodat er minder uitzonderingen mogelijk zijn op de standaard normen.

Wat betekent dit in praktijk?

In het algemeen zal minder geleend kunnen worden, maar die trend was al ingezet door de banken. 

De meerderheid van hypotheken wordt onder NHG afgesloten en die voldoen al aan de regels zoals opgenomen in de Gedragscode. Wat dat betreft zal de Gedragscode maar beperkt effect hebben.

Het effect zal zich voornamelijk richten op de duurdere woningen (boven NHG), waar tot voorheen het in de regel nog wel mogelijk was meer dan 50% aflossingsvrij te financieren.

Een deel van deze groep kopers zal gedwongen worden meer dan nu een aflossingsdeel in te bouwen met als gevolg een toenemende 'maandlast', waardoor eventuele andere criteria: last/inkomen eerder gehaald worden en de facto minder geleend kan worden. Wij denken dat starters e.o. stadsbewoners (die een eerste of tweede woning in de duurdere steden willen kopen) hier wel enig hinder van zullen ondervinden. Voor een grote groep kopers zal het minder uitmaken. Bedenk dat veel mensen inmiddels een deel van de 'overwaarde' van de vorige woning al inbrengen in de nieuwe woning. Het effectieve deel van de afslossingsvrije hypotheek op het totaal van de hypotheek zou zo toch wel eens kunnen oplopen tot 75%.

De afgelopen 2 jaar zijn banken al aanmerkelijk voorzichtiger geweest en zijn de teugels al flink aangetrokken. Wij denken dat het effect ten opzichte van de huidig beleid uiteindelijk beperkt is.

Het belangrijkste effect oplopende rente zal meer invloed gaan hebben op de hypotheekomvang en daarmee de financierbaarheid en waardeontwikkeling van woningen!