Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

Prijzen koopwoningen en huizen blijven dalen

Prijzen koopwoningen en huizen blijven dalen

De prijzen van koopwoningen en huizen blijven dalen. Hoewel de dalingen beperkt zijn, is ook in februari 2011 een daling gemeten van 1,1% t.o.v. februari in het voorgaande jaar. Vrijstaande woningen daalden het hardst met 3,4% terwijl appartementen de minste daling vertoonden: 0,8%. Bron CBS.

Positieve ontwikkeling is dat het aantal verkochte woningen toegenomen is: 8% meer dan februari 2010. Het lijkt erop dat de stijging in verkopen doorzet.

Hypothekenlink gaat niet iedere maand de verkoopprijzen publiceren. Hoewel het altijd lastig is vooruit te kijken, verwachten wij dat de huizenprijzen in 2011 nog steeds zullen dalen. De voorraad te koop staande woningen zal vroeg of laat toch verkocht moeten worden (of beperkt teruggetrokken worden) en dit zal nog verdere prijsdruk met zich meebrengen. Het gaat er minder om wat wel verkocht is, maar wat niet verkocht is.

Tel dit op bij de verminderde bereidheid van banken (deels ook door politieke druk) om grote hypotheken af te geven en het nog boven de markt zweven van het dossier hypotheekrente aftrek (bij een volgend kabinet over enige jaren), een verwachting van stijgende rentes en er is weinig reden om aan te nemen dat de woningprijzen zullen stijgen.

Positief nieuws is dat de securisatiemarkt van hypotheken weer rond het niveau van de kredietcrisis ligt. De banken kunnen zo weer gemakkelijker aan middelen komen en hun risico beperken.