Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

December 2009

Rabobank gaat klanten opmaat hypotheek compenseren

De Rabobank gaat klanten van de OpMaat hypotheek compenseren. De Rabo OpMaat hypotheek die tussen de tweede helft van de 90-er jaren en begin 2000 zijn afgesloten staan al langer onder druk.
De Rabo OpMaat hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek gekoppeld aan vermogensopbouw door sparen of beleggen in combinatie met een levensverzekering.

Voor de bovenvermelde periode afgesloten hypotheken inde de Rabobank de kosten van de overlijdensrisicoverzekering van de opgebouwde spaargelden of beleggingsgelden, zonder de klant hier adequaat over te informeren. Het gevolg was dat minder spaargeld werd opgebouwd dan voorgespiegeld was dan wel de  beleggingsopbrengsten uiteindelijk lager waren. Het balletje kwam aan het rollen nadat een aantal hypotheek klanten van de Rabo OpMaat hypotheek een klacht hadden ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De ombudsman financiële dienstverlening heeft de Rabobank aanbevolen de schade te vergoeden. Rabobank is van mening niets verkeerd te hebben gedaan, maar volgt desalniettemin het advies op.

De Rabobank verwacht tussen de 50 en 75 mln te gaan compensereren. Het betreft ongeveer 100.000 hypotheken. Omgerekend is de compensatie dus  ongeveer tussen de € 500,- en € 750,- per lening. De compensatie heeft voornamelijk betrekking op het gemiste rendement op de spaarrekening dan wel beleggersrekening. Het heeft niet te maken met de premies zelf.

De klanten kunnen kiezen voor verschillende opties: vergoeding van gemiste rente op het spaardeel; terugstorting van kosten en premies op de spaarrekening, waarbij overigens deze premies en kosten wel nog betaald moeten worden, of omzetting naar andere hypotheek (waaraan kosten zijn verbonden).