Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

Woonlastenverzekeraars wijzen meeste claims af

Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan naar de woonlastenverzekeringen / woonlastenverzekeraars. De conclusies zijn nogal onthullend.

Slechts 10% van de mensen die een beroep deden op de woonlastenverzekering kregen ook daadwerkelijk uitkering. 83% van de ingediende claims werd afgewezen op basis van de verzekeringsvoorwaarden. Meer dan de helft (58%) heeft een beroep op de woonlastenverzekering gedaan in verband met werkloosheid, 37% in verband met arbeidsongeschiktheid.

Hoewel wij niet verwacht hadden dat de uitslag zo zou zijn, verwonderd ons niets dat er veel afwijzingen plaatsvinden. De belofte waaronder een woonlastenverzekering worden verkocht wijken nogal eens af van de daadwerkelijke polisvoorwaarden waar voor veel voorkomende situaties en medische aandoeningen geen dekking is.

Met name voor wat betreft arbeidsongeschiktheid moet er vaak sprake zijn van volledige arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid van volledige werkloosheid.

Het onderzoek zal overigens enigszins een vertekend beeld geven, er was een meldpunt ingericht voor mensen die zich in de steek gelaten voelen door hun woonlastenverzekeraar. Dit trekt natuurlijk niet de meldingen die waar mensen zich niet in de steek gelaten voelen door hun woonlastenverzekeraar.

Desondanks denken wij dat de woonlastenverzekering in veel gevallen een wassen neus blijkt te zijn en nogal makkelijk verkocht wordt als zekerheid. Het zijn weer de kleine letters die ertoe doen. 
De woonlastenverzekering is o.i. vooral ingesteld is om de provisieinkomsten voor de banken en verzekeraars te verhogen.

meer over de woonlastenverzekering