Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, de AOV, inkomensverzekering om continuïteit van inkomen bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren en zodat woonlasten en hypotheek betaald kunnen worden.

arbeidsongeschiktheidsverzekering - de AOV

De arbeidsongschiktheidsverzekering is een inkomensverzekering die uitkeert als u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit. Met deze inkomens-uitkering kunt u uw inkomen aanvullen en bijvoorbeeld uw maandelijkse lasten en hypotheeklasten blijven betalen.

De AOV is met name voor ondernemers van belang omdat zij niet in het vangnet van de WW-uitkering vallen en bij ziekte of invaliditeit geen verdere inkomensvoorzieningen hebben en dus ook geen inkomen.

Ook werknemers kunnen een AOV afsluiten, maar ten dele hebben zij een vangnet (de werkgever) en de uitkeringsinstanties.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is met name voor zelfstandig ondernemers, DGA's, freelancers, ZZP'ers en vrije beroepsbeoefenaren. Voor hen is er wellicht alleen de bijstandsuitkering (eerst het vermogen opeten).

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

  • wanneer met uitkeert bij een arbeidsongeschikheidsverzekering: gedeeltijkelijk (welk % arbeidsongeschikt) of volledig.
  • arbeidsongeschikt voor de functie of algemeen.
  • hoeveel keert men uit bij welk percentage, hoe loopt dit over de jaren.
  • op welk moment de uitkering ingaat.

Zoveel verschillende invullingen van de arbeidsongeschikheidsverzekeringen, zoveel verschillen in premies. De vergelijkbaarheid van verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen t.o.v. de premie die u betaalt is niet eenvoudig.

arbeidsongeschiktheidsverzekering en belasting

Als ondernemer met een B.V. met het ook nog uit of u de AOV afsluit op privé of op de B.V. In dat laatste geval is de begunstigde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering de B.V. en kunnen de premies afgetrokken worden van de VpB.

Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering privé af dan zijn de premies aftrekbaar van het inkomen. Uitkeringen zijn IB-belast, net zoals gewoon inkomen.

De premie van een werkloosheidsverzekering is niet aftrekbaar in tegenstelling dus tot de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

AOV

arbeidsongeschikheidsverzekering