Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... met een inkomensverzekering kunt u uw inkomen verzekeren bij arbeidsongeschiktheid of als u werkloos raakt. Een manier om u hypotheeklasten te kunnen blijven betalen.

De inkomensverzekering

De inkomensverzekering kan betrekking hebben op een inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid of bij (niet-verwijtbare) werkloosheid.

  1. arbeidsongeschiktheidsverzekering:
    de inkomensverzekering a.g.v. arbeidsongeschiktheid, kort genoemd de arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit bij als verzekerde (ten dele) arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekeringen kunnen afgesloten worden door werknemers of ondernemers.

    meer arbeidsongeschiktheidsverzekering

  2. werkloosheidsverzekering:
    inkomensverzekering (aanvulling op de WW-uitkering) die uitkeert als u onvrijwillig werkloos raakt.

    meer werkloosheidsverzekering

inkomensverzekering