Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... de overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden voor een bepaalde datum, de uitkering kan gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek

De overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert een geldbedrag uit bij overlijden voor een bepaalde datum en dus leeftijd.

De maximale leeftijd is vaak op 65 jaar gesteld, maar 70 jaar kan ook. Overlijdt u voor die leeftijd dan wordt een bedrag uitgekeerd aan de begunstigden. Voor een overlijdensrisicoverzekering betaalt u - maandelijks of jaarlijks - een premie.

Bij een hypotheek wordt u vaak geacht of verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De  begunstigde is dan de bank, de hypotheekverstrekker. Voor de bank en eventueel uw nabestaanden levert een overlijdensrisicoverzekering een extra zekerheid op de hypotheek en de aflossing daarvan. Een overlijdensrisicoverzekering kan afgesloten worden voor een bepaalde periode.

Er zijn veel soorten overlijdensrisicoverzekeringen, die met name verschillen voor wat betreft het uit te keren bedrag in relatie tot leeftijd, zoa

 • overlijdensrisicoverzekering met annuïtair aflopende uitkering:
  Deze overlijdensrisicoverzekering kan gekoppeld worden aan een annuïtaire hypotheek. De uitkering op een bepaalde datum is dan exact gelijk aan het nog niet afgeloste deel van de annuïtaire hypotheek.
 • overlijdensrisicoverzekering met lineair dalende uitkering:
  De uitkering daalt met een vast bedrag per jaar. Kan eventueel gekoppeld worden aan de lineaire hypotheek.
 • overlijdensrisico met vaste uitkering:
  Deze overlijdensrisicoverzekering keert een vast bedrag uit, ongeacht leeftijd van overlijden (maar binnen termijn). Kan eventueel gekoppeld worden aan de aflossingsvrije hypotheek.
 • overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling:
  Dit is eigenlijk een jaarlijks aan te passen overlijdensrisicoverzekering, de premie stijgt per jaar.

De overlijdensrisicoverzekering wordt op individu afgesloten, heeft u een partner dan wordt deze dus in de regel op beide partners individueel afgesloten.

Ook al is een overlijdensrisico verzekering niet altijd verplicht bij heen hypotheek, kan het toch verstandig zijn deze af te sluiten, om uw partner een mate van zekerheid te geven of de hypotheeklasten voor hem of haar fors te verlagen in het geval u overlijdt.

Tips:

De premies bij de verschillende maatschappijen kunnen nogal variëren. Kies niet automatisch de overlijdensrisicoverzekering van de hypotheekverstrekker, maar vraag diverse offertes op. U bent niet verplicht een overlijdensrisicoverzekering van de hypotheekverstrekker af te nemen.

Als u voornemens bent een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, sluit deze dan af op het moment van tekenen van de koopovereenkomst van de woning. In principe bent u dan immers verplicht de woning af te nemen en te betalen.

Heeft u een partner waarmee u samenwoont en een huishouden voert? Sluit dan allebei een overlijdensrisicoverzekering af op elkaar. Laat de premie van uw verzekering betalen door uw partner en vice versa. Zo komt u later met de belastingdienst niet in discussie of het uitgekeerde bedrag volledig belast is in box 1.

De begunstigde van een overlijdensrisicoverzekering is in eerste regel vaak de bank of hypotheekverstrekker. Veelal is het mogelijk de begunstigde te wijzigen als er sprake is van een flinke overwaarde. Het kan zin hebben de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering te wijzigen, dat kan veelal kosteloos en na overleg met de hypotheekvestrekker. Zo laat u uw partner de keus: aflossen of niet.

Een overlijdensrisicoverzekering heet ook wel levensverzekering

 

overlijdensrisico-verzekeringen