Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

Tips rondom hypotheek en renteaftrek - fiscale eindejaarstips

Tips hypotheek, renteaftrek en belasting

TIP 1: Optimalisatie renteaftrek bij fluctuatie inkomen

Het is mogelijk in het lopend kalenderjaar de rente over uw hypotheek maximaal 6 maanden vooruit te betalen en deze vooruitbetaling van rente volledig aftrekbaar te maken in het lopende kalenderjaar. Verwacht u in het volgend jaar een lager inkomen waardoor u in een lager belastingschijf terecht zou komen dan kan het dus interessant zijn in de maand december maximaal 6 maanden rente vooruit betalen en deze vooruitbetaalde rente aftrekbaar te maken over het inkomen in het lopende kalenderjaar.

Voorwaarde is dat u de rente ook daadwerkelijk vooruit betaald. In de regel zal de bank hier wel medewerking aan verlenen, immers zij heeft hier baat bij.

Zo is het ook mogelijk tot maximaal 6 maanden rente achteraf te betalen en deze rentebetaling aftrekbaar te maken van het inkomen in het volgend jaar. Natuurlijk dient u wel medewerking te verkrijgen van uw leningverschaffer. Heeft u een lening bij uw eigen B.V. afgesloten dan ligt een akkoord natuurlijk voor de hand. Een bank zal hier natuurlijk wat terughoudender in zijn, maar niets is onmogelijk.

TIP 2: Lenen van uw B.V.

Beschikt u over een 'persoonlijke vennootschap' met overtollige liquide middelen? Dan kan kan het handig zijn een deel van de bancaire hypothecaire lening over te sluiten naar uw eigen B.V. U leent dan van uw eigen B.V. in plaats van bij de bank. De renteaftrek wordt hierdoor niet aangetast en de bank zal wat minder verdienen en uw B.V. wat meer.

TIP 3: Lenen van famlie/ouders.

Indien de liquiditeit en de familiebanden het toelaten kunt u even zo goed in familiaire kring lenen. U sluit als het ware uw bancaire hypotheek over naar familie. De leningverschaffer ontvangt zo wat meer rente dan zij bij de bank zal krijgen en voor u blijft de renteaftrek onverkort van toepassing.

TIP 4: (Deel) aflossen voor einde jaar.

In de regel kunt u boetevrij 10 of 20% van de oorspronkelijke hypotheek boetevrij aflossen. Afhankelijk van uw box 3 vermogen en liquiditeit en de rendementen die u met uw vermogen boekt (en het risico dat u loopt) in deze tijden niet onaantrekkelijk uw lening voor een deel af te lossen. Ja u geniet dan nu en waarschijnlijk in de toekomst minder renteaftrek, daar tegenover staat meer onafhankelijkheid!

 

Tips hypotheek en renteaftrek - fiscale eindejaarstips